Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

Het bloedend Kansas roept.

Wijl tweedracht, uit de Hel ontsloten,

En tussohen krijg en wraak gezet, Door hare toorts, en 't bloed vergoten, Rivieren, Kust en Dampkring smet...

O. Z. vas Haren.

In het jaar 1850 scheen het voor het oog der menschen alsof de slavernij eene eeuwige instelling zou wezen w het vrije Amerika. Want het Congres nam enkele wetten aan, die daaiop

schijubaar waren aangelegd.

Het was geroepen om de brandende vraag te beantwoorden

of het grondgebied, door Mexico afgestaan, een domem zou zijn waarin het houden van slaven geoorloofd zou wezen, al dan niet. Lewis Cass, dien we reeds hebben ontmoet als Democratisch candidaat voor het presidentschap, meende dat de nederzetters in die streken zelf deze kwestie moesten uitmaken.

Deze idee werd genaamd: „Squatter Sovereipty . dat is, de soevereiniteit of het oppergezag van degenen die zich al hadden nedergezet op het land, vóór dat ze hunne gronden op wettige

wijze hadden aangekocht.

Stephen A. Douglas van Hlinois, een man bestemd om L colns groote tegenvoeter te worden, nam dat denkbeeld van

Sluiten