Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIX.

De eindpaal van een rijk menschenleven.

Gegroet, o vrijheidszon, thans voor den slaaf herrezen!

De worstling is voleind; de zege is behaald! Maar, wat is 't schijnsel rood dat van nw vuurbol straalt! Ach, schoon gij met gejuich in d' opgang wordt geprezen, Daartusschen kermt een klacht van Moeder en van

[Weezen:

„»t Is duur, Jtis vreeslijk duur betaald!"

B. TBR HiAE.

In den zomer van het jaar 1864, terwijl de laatste tafereelen van het bloedig oorlogsdrama werden afgespeeld in het Zuiden, met Sherman in Atlanta en Grant voor Petersburg en Richmond, was wederom de tijd aangebroken dat de nationale conventies hunne candidaten stelden voor het ambt van president en vicepresident der Unie.

Lincoln had het nimmer voor de menschen verborgen, dat hij begeerde om een tweeden termijn van vier jaren zijn vaderland te dienen.

Menigmalen is het zoeken van een ambt een zelfzuchtig streven.§

Maar er zijn ook tijden, in welke hij die een plaats begeert in den dienst des lands, zulks doet als een waar patriot. Omdat

Sluiten