Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Hoofdst.

Een woord vooraf 0

I. Een kind van kleyne luyden 7

II. Al vroeg in de school des lijdens I4

III. Een pioniersjongen in Indiana's achterhoek . • . '21

IV. Lincoln begint wat meer van de wereld te zien . 32

V. Soldaat, Candidaat, Winkelier, Landmeter en Post¬

meester

VI. Een jong Wetgever, die opgang maakt

VII. Lincoln als advocaat

VIII. Een kijkje op Godsdienstig terrein

IX Lincoln als lid van het Congres

X. Nog enkele bladzijden uit het alledaagsche leven . 107

XI. Het bloedend Kansas roept . . ^

XII- De nieuwe Republikeinsche partij treedt op . .

XIII- Een worsteling om het senateurschap • • • • • I38

XIV. Lincoln tot President der Unie verkozen . . • • 1

XV. Wat er al gebeurde vóór de inhuldiging ....

XVI. Aan het roer van het schip in het midden der ^

branding

XVII. De Burgeroorlog tot op de vrij-verklanng er

slaven, 1 Jan. 1863

XVIII. De Unie behouden na groote worsteling .... XTY De eindpaal van een rijk menschenleven . • • • '

Aanhangsel, Hollanders in de legers der Unie . - -i«>

Sluiten