Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Pag.

45. Bepalingen op de heffing en verzekering der in- en uitvoerrechten in Ned.-Indië 242

46. Reglement op den Burgerlijken geneeskundigen dienst

in Ned. Indië 256

47. Reglement op het Europeesch lager onderwijs in Ned.-Indië 262

48. Regeling van het toezicht op het bijzonder onderwijs, dat door europeanen aan inlanders en met dezen gelijkgestelden gegeven wordt in Ned.-Indië . 266

49. Bepalingen omtrent fabrieks- en handelsmerken in Ned.-Indië (industrieele eigendom) 267

A. Nieuwe bepalingen omtrent fabrieks- en handelsmerken 267

B. Strafbepalingen op de vervalsching van handelsmerken 269

50. Regeling van het auteursrecht 269

51. Gevaarlijke ' buitenlandsche drukwerken 272

A. Tegengang van den invoer en verspreiding . . 272

B. Strafbepalingen op den invoer 274

52. Overtredingen der zegebrdonnantie in Ned.-Indië . 275

53. Bepalingen omtrent het recht van successie en overgang in Ned.-Indië 281

54. Bepalingen omtrent het recht van overschrijving van eigendommen en hypotheken in Ned.-Indië . . . 288

55. Bepalinqen inzake de personeele belastinq in Ned.Indië 293

56. Bepalingen inzake de inkomstenbelasting in Ned.Indië 296

57. Bepalinqen inzake de bedrijfsbelastinq op Java en Madoera 303

58. Wajangbelasting in de Residentie Batavia. . . . 304

59. Schut- en doorvaartgelden 3G7

A. Bij 's Landssluizen te Goenoengsarie, Goebeng, Melirip en Gedek in de Residentie Soerabaja. . 307

B. Bij 's Landssluis in rivier te Semarang .... 309

C. Bij 's Landssluis te Tangké (Batavia). . . . 311

60. Rijtuigbelasting voor inlanders op Java en Madoera 313

61. Belasting op het slachten van runderen, buffels en paarden op Java en Madoera 315

62. Verbod tot het slachten van sommige buffels. . . 318

63. Belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera 319

64. Bepalinqen inzake de schutterij op Java en Madoera 321

Sluiten