Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de havens van Siboga, Baros en Singkel (Sumatra's Westkust), de havens en kustplaatsen van de tot het Gouvernement Sumatra's Westkust behoorende eilanden, de haven van Djambi (Palembang), de havens van de Residentie Oostkust van Sumatra, waar door het Gouvernementvan Nederlandsch-Indië invoerrechten worden geheven, en de haven van Tandjong Pandan (Billiton), in al welke plaatsen de invoer van zout, niet uit Gouvernements pakhuizen afkomstig, tegen betaling van het verschuldigde invoerrecht wordt toegelaten;

b. het eiland Bengkalis, de tot Siak behoorende eilanden, de vaste wal van Siak van de grens met Bangka tot die met Pelalawan, de tot het landschap Pelalawan behoorende eilanden, de vaste wal van dit landschap en het gebied der zoutpacht in de landschappen Bangka en Koeboe, met inbegrip van de Chineesche nederzettingen aan de kust en van de tot die landschappen behoorende eilanden, voor welke gedeelten der Residentie Oostkust van Sumatra van kracht blijven de ordonnantiën van 16 October 1885 (Staatsblad No. 167) en 30 Januari 1893 (Staatsblad No. 41) en het reglement, als bijlage Lett. F, aan eerstbedoelde ordonnantie gehecht;

c. de door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen havens, in welke de invoer van zout, niet uit Gouvernements pakhuizen afkomstig, tegen betaling van het verschuldigde invoerrecht wordt toegelaten, echter alleen ten behoeve van industrieele ondernemingen en onder voorbehoud, dat het zout vooraf op kosten van den importeur en ten genoegen van den eerstaanwezenden ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen door vermenging met vreemde bestanddeelen voor de consumptie onbruikbaar wordt gemaakt.

1) In verband met de ordonnantie van 19 Mei 1905 (Staatsblad No. 306) te bepalen, dat de invoer van niet uit Gouvernements pakhuizen afkomstig zout, ten behoeve van industrieele ondernemingen tegen betaling van het verschuldigd invoerrecht en nadat het vooraf voor de consumptie onbruikbaar is gemaakt, wordt toegelaten in de havens Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Tjilatjap, Padang en Palembang.

ART. 6. Geraffineerd fijn tafelzout in flesschen of pakjes (zoutbroodjes, table salt) mag worden ingevoerd tegen betaling der verschuldigde invoerrechten.

1) Deze bepaling is opgenomen in Stbl. 1905 No. 307.

Sluiten