Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Namen der stoffelijke maten en Waarde gewichten.

Dubbele deciliter of 2 maatje . . , . 0.2 liter.

Deciliter „ maatje .... 0.1 ,,

Halve deciliter „ '/2 maatje .... 0.05

Dubbele centiliter „ 2 vingerhoed . . . 0.02 „

Centiliter „ vingerhoed , . . 0.01 „

Bataviasche kan 1.52 ,,

Mutsje ; 0-15 ,,

Pintje I 0.08 „

4. Gewichten.

50 kilogram of 50 pond .... 50 kilogram.

25 „ 11 25 „ .... 25 „

20 „ „20 20

10 ,. „10 10

5 „ „ 5 ,, 5 „

2 ,, „ 2 2 „

kilogram „1 eenheid.

5 hectogram „ 5 ons .... 0.5 kilogram.

2 „ „2 0.2

hectogram „ 1 „ .... 0.1 „

5 decagram „ 5 lood .... 0.05 „

2 „ „ 2 „ • . . . 0.02

decagram 1 .... 0.10 „

5 giam „ 5 wichtje.... 0.005 „

2 „ „ 2 0.002 „

gram „ 1 „ .... 0.001 „

decigram , 0.5 gram.

2 0.2

decigram 0.1 „

5 centigram 0.05 „

2 0.02

centigram 0.01 „

5 milligram . 0.005 ,,

2 „ 0.002 „

milligram 0.001

100 Amsterdamsche pond 49.409.042kilogr.

50 „ „ 24.704.521 „

25 " ' 12.352.260 „

20 '„ 9.881.808 „

10 4.940.904 „

5 " 2.470.452 „

2 " " .... 0.988.181 „

Zj || M

Amsterdamsch pond 0.494.090 „

Sluiten