Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gezagvoerder, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart;

een stuurman, voorzien van een diploma voor de locaalvaart;

een eerste machinist, voorzien van een diploma B ; een tweede machinist, voorzien van een diploma van machinedrijver;

3o. als het schip minder inhoud heeft dan 500 kubieken meier netto ;

een gezagvoerder, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart;

een stuurman, voorzien van een diploma voor de locaal.vaart;

een eerste machinist, voorzien van een diploma A ; een tweede machinist, voorzien van een diploma van machinedrijver ;

c. indien het wordt gebezigd voor de vaart op alle zeeën:

een gezagvoerder, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart;

een eerste stuurman, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart, en bovendien een stuurman, voorzien van een diploma van derden stuurman voor de groote stoomvaart;

een eerste machinist, voorzien van een diploma B. en twee machinisten, voorzien van diploma's A ;

d. indien het een mail- en passagiersschip is :

een gezagvoerder, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart;

een eerste stuurman, voorzien van een diploma van eersten stuurman voor de groote stoomvaart en bovendien een stuurman, voorzien van een diploma van derden stuurman voor de groote stoomvaart;

een eerste machinist, voorzien van een diploma C. en twee machinisten, voorzien van diploma's B.

(2) Hij, die in het bezit is van een diploma van hoogeren rang, kan elke betrekking bekleeden, waarvoor slechts een diploma van lageren rang is gevorderd.

Het diploma van derden stuurman voor de groote vaart is van hoogeren rang dan het diploma van stuurman voor de locaalvaart en het diploma A is van hoogeren rang dan het diploma van machinedrijver.

(3) De verdere bemanning moet zijn samengesteld naar de eischen, die het charter van het schip, de soort en grootte van

Sluiten