Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Toepasselijke verklaring van het Algemeen Secundair spoorwegreglement (Stbl. 1902 No. 218) in Nederlandsch-Indië op eenige gedeelten van de Staatsspoorwegen op Java.

Staatsblad 1897 No. 50.

Eerstelijk: Met intrekking van de ordonnantie van 29 Maart 1892 (Staatsblad No. 85), zooals die is gewijzigd bij de ordonnantiën van 20 Januari en 6 Juli 1894 (Staatsblad No. 29 en 138) het Algemeen Reglement voor den dienst en het vervoer op de secundaire spoorwegen in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij de ordonnantie van 30 Maart 1886 (Staatsblad No. 67) zooals dit is gewijzigd bij de ordonnantiën van 26 Februari 1888 (Staatsblad No. 43) 23 Maart 1889 (Staatsblad No. 76) en 20 Januari, 1 Mei en 24 November 1894 (Staatsblad No. 29, 101 en 248) 1) van toepassing te verklaren;

a. op de gedeelten Bangil, Probolinggo, Bangil-Malang, 2) Tjibatoe-Garoet, Tjilatjap-Maos, Koetoardjo-Poerworedjo, Probolinggo-Klakah en Klakah-Kalisat van de Staatsspoorwegen op Java, behoudens de hieronder omschreven wijzigingen en uitzonderingen.

Ten tweede enz.

Staatsblad 1898 No. 307.

Ten eerste: Het Algemeen Reglement voor den dienst en het vervoer op de secundaire spoorwegen in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij de ordonnantie van 30 Maart 1886 (Staatsblad No. 67), zooals dit is gewijzigd bij de ordonnantiën van 26 Februari 1888 (Staatsblad No. 43), 23 Maart 1889 (Staatsblad No. 76), 20 Januari, 1 Mei en 24 November 1894 (Staatsblad No. 29, 101 en 248) en 4 December 1896 (Staatsblad No. 243)3) van toepassing te verklaren op de lijn Batavia Tangerang Bantam van de Staatsspoorwegen op Java, behoudens de hieronder omschreven wijzigingen en uitzonderingen, en bij Stbl. 1906 No. 268 op de lijn Rangkasbetoeng — Laboean (resle Bantam).

Ten Tweede enz.

1) Zie hier voren onder A. Sedert vervangen door Stbl. 1902 No. 218.

2) Voor gedeelte KEDIRI-BLITAR ingetrokken bij Stbl. 1904 No. 104.

3) Sedert vervancjen door Stbl. 1902 No. 218.

Sluiten