is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der Participanten uijtschot ende profijten, die daer ult t® v°!" !r(.n staen. Als oock de conditiën van de Stalen van Holl. en W. Vriesl., voor diegenen die nae Guyana begeern te vaien. Amst. J. Cz. ten Hoven. 1676. Met kaart. kl. 40.

1(i Rerkel A. van. Amerikaansche voyagien, behelzende eene reis na Rio de Berbice, mitsg. na de Colonie van Suriname. Amst. 1695. Met pl. 4o.

17 Ontwerp tot een beschrijving van Surinaamen. (Handschritl. geschreven door een Surinaamschen planter, tusschen de jaren 173^ 01^ 1747).

18. H(er)lfein), J. D., Beschrijvinge van de volk-plantinge Zuriname,

Leeuw. 1718. met k. en pl. kl. 40.

1') Labat le R. Père. Vovage du chevalier Des Marchais en Guineé isles voisines, et a Cayenne, Amst. 1781.4 vol. Avec. cart.

gemeenzame brieven aan Henry Clay van Kentucky. Uit het Eng. vertaald door Mr. G. J. Zweerts. Amst. 1848. gr. 80. 20. Barrère P., Nouvelle relation de la France équinoxiale. Paris-

. .1 1 Q/>

II Hó. AV. lig. B1- o«-

21. Pistorius, Thomas, Korte en zakelijke beschrijvinge van de tolonie van Zuriname. Amst. 1763. met pl. kl. +0.

22 Kortbondige beschrijvinge van de Colonie de Berbice. Met 1 kaart en t pl. Amst. 176'. - Kort dog waarachtig verhaal van de rebellie ei. opstand der negers in de Colonie de Berbice, (jn de ijsselijke wreedheden aan deszelfs inwoonders gepleegt. Midd. en Amst. 1763. (/« één band) kl. ko.

23. Zonderlinge briev, van een voornaem Heer aen een zijner vrienden, geschreven uil Surinaemen, waarin zeer nauwkeurig geantwoort word, op alle de bijzondere vraegen aan hem uit het vaderland gedaen, nopens de Uit-reize en 't Cl.maet van die Colonie; de besondere gesteldheid van t hort Paramaribo. Kerk- en Burgerstaat; alsmeJe de Cofflj- en Zuikerplantagien, Gebouwen, Negers, Slaeven en Slavinnen, Levenswijze, Gewoontens en Zeden. Vrugten, Yogelen, V issen, Accijnsen, Huishuir, Levens-middelen enz, 's Gravenhage. 1767. 80.

2i. Fermin, Philip, Beschrijving van de Colonie van Suriname. Harl. 1770. 2 dln. m pl- gr. 80.

25 Beschreibung der Kolonie Suiinam. Berhn. 1775

2 Th. mit Kupf. 80 1 band.

96 Hartsinck. Mr. J. J., Beschrijving van Guiana, of de Wilde kust in Zuid-America Amst. 1770. 2 dln. m. pl. en k. *o + 27. Gumilla. Joseph, Histoire naturelle, civile et geographigue de lOrenoque, Trad. de 1'Espagnol. Avignon. I/08. 3 vol. gr. 80.