is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D 54. Sypesteyn, Jhr. C. A. van. De Raadpensionaris Mr. J. de Witt en een wonder docter.

55. Dagboek van Mr. A. F. Lammens. (Handschrift).

56. Brieven en negotiatien, van Mr. L P. van de Spiegel. Als Raadpensionaris van Holland. Gedurende den jongsten oorlog van dezen Staat met de Fransche Republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. 3 deelen. Amsterdam 1803.

57. Moll, G. Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Amsterdam 1825. gr. So.

58. Junge, M J. C. de. Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden, in twee deelen, Delft, 1825. gr. 8o.

59. Durand Ch. Dix jours de campagne ou la Hollande en 1831. Amsterdam 1832 gr. 8o.

60. Heeren A. H. L. De gevolgen dei kruistogten voor Europa. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor. Amsterdam 1837. gr. 8o.

61. Alison, Archibald. History of Europe. From the commencement of the french revolution in 1781 to the restorations of the Bourbons in 1815, in vier deelen, New-York 1843 roy 8o.

62. Schomburgk, Sir Robert H. The History of Barbados; comprising a geographical and stalistical description of the Island ; a sketch of the historica! evenls since the setllement; and an account of its geology and natural productions. London 1848.

63. Cudmore, P. The civil government of the States and the constitutional history of the united states, New-York 1875. gr. 8o.

64. Vlier, M. L. E. Geschiedenis van Suriname, 's Gravenhage 1881. 8o.

C5. Netscher, P. M. Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. 's Gravenhage 1888, met twee kaarten, roy. 8o.

66. Radway James & Watt, Thomas. Chronological history of the discovery and settlement of Guiana. 1493—1668 Demerara, -8-8, 8o. (Vol. 1 van de «Annals of Guiana".)

67. Baxter, Sylvester. The old new world. An account of the explorations of the hemenway southwestern archa;ological expedition in 1887—88 under the direction of Frank Hamilton Cushing. Salem Mass 1888 gr. 8o.

68. Spitzly, John H. Notes on three stone adzes from Surinam. (Dutch Guyana) and on eight stone implements from the islands ol St. Vincent and St. Lucia (Separat-Abdruck aus: «Interna-