is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207.

208. 209,

210 211 212

en hare waarde voor do kolonie Suriname, Z. A. Paramaribo, 1 JU I.

K 200. Afbeeldingen betreffende Koloniale Voortbrengselen ten dienste van het Onderwijs. Uitgave van het Koloniaal Museum te

Uan ,. I .v> I OH" < AAI

uaaucill. IO JO — IVUl.

Levat, David. Exploitation des placers au moyen de dragues a or. 2me Edition. (Extrait du Bulletin de la Société de 1'Industrie Minerale. — Troisième série. Tome XV. 1001). SaintRtienne, 1901.

fonJJ/fn ^au'' ^xpedition nach Central- und Südamerika. loyy/1" 'O.

Met 20 lafeln, 1 Plan und 78 Abbildungen im Text. Berlin, 1901. Cappelle, Dr. H. van. Bijdrage tot de kennis der Cultures in

uu' inaiiir. mnsieruam, lyui. -JY' Hauser. H. L'or. Paris. 1901.

oio' iv'inaers' Algemeene Veeteelt. Groningen, 1901. "" * Went, Prof. F. A. F. Cl. Rnnnnrf nifaroKpo/tKf innr/..rA!»A

, . rr ■ . i... I I "i^uiauii nigi-YU Vdll

het Koninklijk besluit van 14 Juni 1901 no. 71 omtrent landbouw-toestanden in Snriname. (Bijlage Ci van het Koloniaal 911 Xfsla« van ^urinime van 1902). 's Gravenhage, 1902.

Went, Prof. F. A. F. C. Rapport omtrent den toestand van land-en tuinbouw op de Nederlandsche Antillen. [Bijlade V van het Koloniaal Verslag van Cura^ao van 1902). 's Graven-

liorro I OOO

Went, Prof. F. A. F. C. De ziekte verschijnselen van de Cacaoplant in Suriname, 's Gravenhage, 190 i (B lage X' van het Koloniaal Verslag van Suriname van 1903).

Went, Prof. F. A. F. C. Waarnemingen en opmerkingen om/nni d(; 'i,etsu'k0er industrie in West-Indië. 's Gravenhage, 1903* ^ 86 Van het koloniaal Verslag van «uriname van

Went, Prof. F. A. F. C. Krulloten en Versteende Vruchten van de Cacao in Suriname. (Verhandelingen der Koninklijke Akaderme van Wetenschappen te Amsterdam. Tweede Sectie. Deel X No. 3), Met 6 platen. Amsterdam, 1904. L. S. Departement of Agriculture. Section of Foreign Markets. Bulletins Nos 13—29. Washington, 1898—1902.

I'Xtraction et Préparation du Balata au Surinam. D'après Preuss (Journal d'Agriculture Tropicale. No. 12, 30 Juni 1902;.

Kelly's Directory of Merchants, Manufacturers and Shippers and Guide to the Export and Import, Shipping and Manufacturing Industries of the World. London, 1902.

Rodenburg, J. B. Scheepvaart onder Nederlandsche Vlag. Amsterdam, 1903,

Een gouvernements-niijnbouwkundige in Suriname. (De In°-e meur. 1 Februari 1902 No. 5;.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220. 221.