is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 351. Guizan, M, Traité sur les terres noyées de la Guyane, appelées communémcnt terrcs-basses. Cayenne, 1823.

35° Lobé, C. Quelques mots aux habitans de Cura^ao, sur Ia culture du nopal et sur la reproduction de la cochenille fine du Mexique. Amsterdam, 1839.

353. Mattes, M. B. De Zijdeteelt in Suriname i»De Kolonial van 10 en 14 Mei 1868).

354 Netscher, A, 1). van der Gon. Eenige opmerkingen omtrent den stoffelijken toestand van liet eiland Cura^ao. 's Hage, 18(38.

355 Raders, W. van. Verslag eener reis njar Barbados en Berbice, ter onderzoeking van de wijze van suikerbereiding met de gadesden en wanspan. Gedaan op last van Zijne Excellentie den Gouverneur van Suriname. Paramaribo, 1851.

356. Sidersky, 0. Les sècheries agricole'i. Paris, Lucien Laveur. 1910.

357. Buysman, H. J. Landmeten en Waterpassen, De erven F.

Boiin. 1910. , _

358. Duchesne-Tournet, Jean. La main-d oeuvre dans les Guyanes.

11.,-ie I>lnr. 101'S

Davies, Emil. Bubber and the rubber market. London, Isaac Putman en E. Sons Ltd.

Hubert, Paul et Dupré, Emile. Le Manioc- Paris, H. Dunod

et E. Pinat, 1910.

361. Schrwalt, Dr. Konrad. Das Obst der lropen. Berhn, Wilhelm

süsserott. ■

362. Domont, A. L'épicier moderne. Paris, Garnier freres.

363. Cadbury, William A. Labour in Portugese West-Africa. London, George Boutledge and sons Ltd. 1910.

364., Laris, Eugen. Nutzholz liefernde Holzarten. Wien und Leipzig. A. Hartleben 1910.

365. Algemeene en Internationale Tentoonstelling van Brussel in 1910. Gegevens betreffende Suriname,

366. Sack, Dr. J., Gonggrijp, J. W. en Drost, A. W. Mededeelingen over Caoutchouc leverende gewassen in Suriname,

360a. Sack, Dr, J. Gonggrijp. J. W. et Drost, A. W. Notice sur les arbres a caoutchouc. Amsterdam. 1. H. de Bussy 1910.

367. Catalogus der Algemeene en Internationale Tentoonstelling van Brussel 1910. Nederlandsche Afdeeling.

368. Deventer, Mr. C. Th. van, Insulinde te Biussel, overgedrukt uit de Gids, November 1910.

359 360.