is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien we bedenken, dat r<j namelijk voor zoo'n element constant is.

We krijgen dus tegenover een metalliek thermo-element het verschil:

a. dat de exponent 1.75, voor dit laatste geldend, tot 1 wordt teruggebracht.

b. dat de weerstand rd niet constant is, doch eene gecompliceerde functie van i, en wel geldt voor siliconkoper, afgezien van zeer kleine waarden van i:

(VII) rd = p+ 1 /— (p en q empirisch uit den vorm p

van de karakteristiek rd — ƒ (i) fig. 4b bepaald), d.i. de weerstand daalt met |/ / en voor j/ ft of / = °o, wordt rd = p, d. i. de weerstand vermindert sterk met de toenemende stroomsterkte en bereikt voor groote stroomsterkten eene eindwaarde = p.

Echter geldt formule (VII) niet voor zeer kleine waarden van i.

In dit geval toch zoude voor i = o, rd — 00 moeten worden, waardoor het onmogelijk zoude zijn, ooit stroom door den detector te jagen.

Dat dit ook niet het geval is, zien we duidelijk daaraan, dat in fig. 4b de karakteristiek voor i X rd — ƒ (i) niet aan de i-as raakt, doch nabij het nulpunt een zekeren hoek a met deze as maakt, waaruit de beginweerstand rdg = cotg. o. te berekenen is. Uit vergelijking (VII) volgt dan, tot welke waarde van i deze constante waarde rdo geldt.

We hebben dus hier een weerstands-karakteristiek, gelijksoortig aan die van een kooldraad: voor zeer kleine stroomwaarden is de weerstand practisch constant en zeer hoog, vanaf eene bepaalde, kleine stroomsterkte te beginnen, neemt de weerstand snel af met de stroomsterkte om tenslotte eene bepaalde eindwaarde te bereiken.