is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a eerst sterk toeneemt, tot bij ca. 500 K.M. (bij deze aangenomen hoogte van de laag) een maximum is bereikt, waarna E2 langzaam afneemt.

Daarboven is de functie:

E2 = K. 1

a

geteekend, die gelden zou in een plat vlak, indien we ons de energie-overbrenging denken zouden door ru/m/e-golven

Waar voor ontvangst in Oj de gebezigde straal Z-6-0, horizontraal uittreedt en binnen-valt, geven beide functies voor 0, dus dezelfde waarde. We zien dus, dat voor nog grootere afstanden, welke echter alleen te overbruggen zijn door de herhaalde reflectie, van den straal Z'-6-0i-02 (de andere worden door de aarde onderschept), E2 met den afstand omgekeerd evenredig afneemt (in 02 is E2 dus half zoo groot als in 0i).

Van het punt, waar het max. geluid verkregen wordt (hier 500 K.M.) tot 0i, neemt, zooals de figuur doet zien, de opgewekte E.M.K. E2 veel minder snel af dan volgens

de formule E2 = K —

a

Door de overbrenging door middel van gereflecteerde stralen neemt dus het geluid eerst sterk toe, daarna met vergrootenden afstand slechts zeer Weinig af.

Bij de hierboven gevolgde beschouwingswijze is nu van de veronderstelling uitgegaan, dat de ruimte-stralen slechts tegen de bovenlaag, niet tegen de aarde worden geflecteerd. Het is echter heel wel mogelijk, dat b.v. een straal Z — 2, na door reflectie de aarde bereikt te hebben, bij 2' wederom naar boven wordt gereflecteerd, daarna weer terug naar de aarde enz., dat dus het geluid, teweeggebracht in een punt, niet uitsluitend het gevolg is van een enkelen éénmaal gereflecteerenden straal, doch van de som van alle die stralen,