is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storingen een voldoende c/ag vei Landing hebben, gewoonlijk, zij het met eenig navragen, ook mogelijk is door de nachtstoringen heen te werken.

Evenwel zijn er jaargetijden, in Indië b.v. hoofdzakelijk de Wes/moesson-maanden, waarbij ook overdag, speciaal tusschen middag en avond, de dagstoringen in hevigheid de nachtstoringen naderen, in enkele gevallen, welke gelukkig nogal zeldzaam zijn, zelfs overtreffen.

Het is duidelijk, dat de stations dan wel zeer krachtig zijn moeten, om overdag door dergelijke zware hindernissen heen te werken, vooral waar die hevige middagstoringen dan nog samenvallen met periodieke, dagelijks optredende, geluidverzwakkingen, tengevolge van de veranderlijke dagabsorptie (Zie hoofdstuk IV).

Weet men nu nog, dat er in de tropen jaargetijden zijn, waarin juist deze dagabsorptie toevallig ook maximum is, gelijktijdig met de luchtstonngen (b.v. in den Westmoesson, 1 3 uur n.m.), dan behoeft het geen betoog, dat deze luchtstoringen eene draadlooze dag-verbinding in die streken tot een der moeilijkste problemen maken, ja, behoeft het niet te verwonderen, dat de onderhavige stations, voldoende in het goede jaargetijde (d.i. bij geringe absorptie en weinig of geene luchtstoringen) in de minder fortuinlijke jaargetijden s middags herhaaldelijk van elkaar moesten boeken: geen verbinding door sterke luchtstoringen en indien de verbinding nog mogelijk bleek, alsdan met zeer Veel herhalen en veel inspanning slechts enkele woorden gedurende de proefperiodes konden worden overgebracht.

Het ligt dus voor de hand, dat, voor de dagverbinding in de tropen zeer sterke stations noodig zijn, tegenover stations in die gewesten, waar de luchtstoringen overdag schaarsch zijn.

Duidelijk is dus het belang, dat in de tropen vooral, gemoeid is met een eventueel succes van pogingen tot