is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2og

voerde de Langau nog groote hoeveelheden geelachtig troebel water af, dat sterk contrasteerde met het donkere, kristalheldere water van de Boengan. Even boven den mond van de Langau loopt een dam van rotsen van porphyriet dwars door de Boengan en geeft aanleiding tot een kortere stroomversnelling, die niet

zonder inspanning werd overwonnen.

Het bivouac werd iets hooger aan den rechteroever opgeslagen, iV, KM. boven Na Poenoe.

In den namiddag roeide ik de Langau op, die bij haar mond is ingesneden in diabaas en diabaastuf, die nog al sterk verkiezeld en hier en daar hoornfelsachtig is. Reeds 250 M. boven de uitmonding wordt het verdere voortdringen te water be et door een M. hoogen waterval. Dwars door het rivierbed verloopt een" rotsdam, die uit een donkeren hoornfels met serpentiin bestaat, welke de grenslaag vormt tusschen den diabaas en een systeem van afwisselende lagen van kleilei, klonterig door hardere concreties, en zandsteen, overgaande in kwartsiet.. Het aeheele stelsel van lagen staat vertikaal. De groote hardheid van de hoornfelsbank, het contactgesteente, is hier de oorzaak van het ontstaan van den waterval geworden. Te voet gino- ik nog eenige kilometers door hoog woud over een moeilijk begaanbaar terrein in zuidelijke richting totdat ik de Langau weder bereikte.

Het riviertje was daar nog altijd vrij hoog en vulde haar bed nagenoeg geheel, zoodat slechts een klein gedeelte van de rolsteenbanken te voorschijn kwam. Bij het onderzoek der schui steenen, dat zich echter slechts over een beperkt aantal kon uitstrekken, vond ik geen vulkanische gesteenten. Dit komt geheel overeen met hetgeen ik in de S« Lapoeng waarnam; de Langau en de Lapoeng ontspringen niet ver van elkander en hun ^beider brongebied ligt bijna zeker nog ten Noorden van de noordgrens van het vulkanische gebied.

Op onzen terugtocht werden wij op het pad door het bosch door wespen aangevallen, die in een boomtronk nestelden. De gestoken plaats bleef langen tijd pijnlijk, doch ik kreeg als ge-