is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu een beslissenden invloed heeft op de richting van de vereenigde rivier, die de Mënjoekoei wordt genaamd, want van Toembang Karang tot Toembang Lamihooi is de algemeene richting van de Ménjoekoei zuid-zuidoostelijk. Ook nog beneden Toembang Karang blijft het bodemvormende gesteente graniet, welke echter ruim 2 KM. stroomafwaarts merkwaardige wijzigingen begint te vertoonen. Deze bestaan aanvankelijk slechts hierin, dat er hier en daar uitscheidingen in optreden, in welke donkere bestanddeelen van het gesteente zijn opgehoopt, terwijl het gehalte aan plagioklaas in het geheele gesteente in verhouding tot de orthoklaas dan toeneemt. Al spoedig echter worden deze uitscheidingen talrijker en zijn dan in ééne richting gestrekt, waardoor zij een platte lensvormige gedaante verkrijgen. Gelijktijdig liggen dan de glimmerblaadjes en amphiboolzuiltjes in den graniet evenwijdig met elkander in diezelfde richting, waardoor het gesteente overgaat in gneis-graniet. De uitscheidingen worden nu langer en langer en krijgen de gedaante van platte of gebogen lagen of platen, die hier en daar uit-

l'J Amphibool-granitiet en tonaliet.

|-'r"-| Gneisachtige tonaliet.

Uitscheidingen (differentiaties van het magma) die in samenstelling met plagio§25223 klaas-amphiboliet overeenkomen.

Fig- 67. Profiel door df, granietrotsen aan den linkeroever van de Menjoekoei

bij het bivouac.

wiggen en dus herhaaldelijk met den gneis-graniet afwisselen. Ten slotte wordt het geheele gesteente in dezelfde richting min of meer splijtbaar en plaatvormig en gelijkt dan, afhankelijk van de onderlinge verhoudingen van den gneis-graniet en de concreties en van de mineralogische samenstelling van de laatste,