is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV.

Iets over Karangans en Pintas.

I. Karangans.

Karangans worden door de inboorlingen van Borneo alle ophoopingen van uit het stroomend water in het rivierbed afgezette stoffen genoemd. De oorzaak voor de ophooping moet steeds in plaatselijke vermindering van de stroomsnelheid van het water worden gezocht. Doch die plaatselijke vermindering

van stroomsnelheid kan op verschillende wijze tot stand komen, waarvan hier een overzicht zal worden gegeven.

A. De meest gewone vorm is de karangan, die men in den bovenloop der rivieren geregeld aan de convexe oeverkromme der rivierbochten vindt, (fig. 76). Deze ontstaat doordat aan de concave oeverkromme *) de stroomsnelheid grooter, en aan de convexe oeverkromme die snelheid kleiner is dan de gemiddelde stroomsnelheid, welke het transporteerend vermogen

voor een bepaald gedeelte eener rivier

Fig. 76. Normaal-type van een e 1 i 1 1 ^

karangan bij een bocht van bij bepaalden waterstand beheerscht.

een rivier. Dit is de karangan xar'gfo^v. Bestaat

1) Ter voorkoming van misverstand, zij er aan herinnerd, dat de concave oeverkromme gelegen is aan de convexe zijde van de rivierbocht, en omgekeerd de convexe oeverkromme aan de concave zijde der rivierbocht.