is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK

De psychische en physicke ontwikkeling van de Bahau's van Centraal-Borneo

Om zich een beeld te vormen van een groep van stammen en dit te kunnen aanwenden bij eene vergelijking met andere, ten einde daaruit besluiten te trekken over bare plaats in het genus .mensch , dient men ze te beschouwen in verband met dat, wat hunne ontwikkeling van buiten af bepaalde, dat is, wat de Bahau's betreft, de hen omringende natuur. Deze beslist bij hen misschien evenzeer als hunne oorspronkelijke eigenschappen, wat er van den mensch in den loop der tijden wordt en daarom is het wenschelijk vooraf na te gaan, in welk land de Bahau's in de laatste jaren leefden.

Midden-Borneo kan men het best zich denken als een heuvelland, welks rivieren loopen op eene hoogte beneden 200 M., terwijl de hoogste bergtoppen 2000 M. niet te boven gaan. Daar waar menschen wonen, vindt men echter deze groote verheffingen niet in de nabijheid; vestigingen van stammen komen slechts voor aan de rivieren en op grootere hoogte dan 250 M. liggen zij in Centraal-Borneo niet.

Het geheele land is onafgebroken bedekt met eeuwenheugende wouden, die verschillen naar de hoogte, waarop zij voorkomen; die, waar de mensch mede in aanraking komt, vertoonen eenen uiterst weligen plantengroei,' die tusschen een geraamte van reuzenstammen met alles overdekkend bladerdak een massa kleinere boomen, struiken en kruiden heeft gevormd, zoo dicht als overvloed van licht, hooge temperatuur en voortdurende vochtigheid slechts vermogen te scheppen op een humusrijken bodem. Op dit alles bedekkend kleed oefent