is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK

Behandelingswijzen van ziekte door de Kajans

Voor de vele kwalen, waaraan zij lijden, hebben de stammen van Centraal-Borneo weinig goede middelen, om die te bestrijden. De voornaamste rol speelt bij hun behandelingswijze de bezwering; het verjagen van den boozen geest, die de ziekte veroorzaakt, door de hulp der goede geesten, welke de dajoengs hierin bijstaan. De ontvloden ziel van den patiënt moet worden teruggebracht, om het evenwicht in het organisme te herstellen. Zij zijn echter niet zoo sterk verdiept geweest in hun vertrouwen op de geesten, of zij hebben ook hun eigen oogen gebruikt en gezien, dat verschillende invloeden gunstig of ongunstig werkten op het verloop der ziekte. Hieruit heeft zich bij de Bahau's een ingewikkeld diatetisch systeem ontwikkeld, dat zy bij iedere ziekte toepassen naast de bezwering hunner dajoeng.

Zij trachten de ziekte te bestrijden door zich te onthouden van verschillende spijzen, van baden, zwaren arbeid, enz. Voor de verschillende ziekten bestaan andere voorschriften, zoodat men ze tegenwoordig moeilijk kan opvatten als boetedoeningen en ten deele zijn ze zoo juist gekozen, dat het bepalen van de verboden zaken op aanschouwing en ondervinding moet berusten.

Verboden zijn bij diarrhoe: harde rijst, suikerrietsap, pisang, kleefrijst, gestoofde pisang, koud water drinken, sommige soorten van visch en baden bij hoog, d. w. z. koud water; toegestaan is het eten van zacht gekookte rijst en goede visch.

Verboden bij koorts: koud water, suikerrietsap, suiker, koekjes en baden bij hoog water.