is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de bepalingen betreffende de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. BEPALINGEN NOPENS HET BEHEER VAN DOOR LEERLINGEN OP DE OPENBARE SCHOLEN VAN EUROPEESCH EN VAN INLANDSCH ONDERWIJS BESPAARDE GELDEN, vastgesteld bij het besluit van den Gouverneur-Generaal van 7 Mei 1905 No. 36 (Bijblad No. 6232).

I. De hoofden der daartoe door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst aan te wijzen openbare scholen van Europeesch en van Inlandsch onderwijs zijn belast met het beheer der door de leerlingen op die scholen bespaarde gelden en in verband daarmede met de in ontvangstneming en belegging dier gelden volgens daarvoor door dien Directeur te geven voorschriften.

II. enz.

De sub I bedoelde voorschriften voor de schoolspaarbanken zijn vervat in de circulaires van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, gericht tot de Europeesche en Inlandsche schoolcommissiën, van 7 Juni en 23 October 1905 Nos. 9401 en 17643, opgenomen in No. 6379 van het Bijblad op het Staatsblad.