is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkenis met bladeren, stengels en wortels terugvindt, maar bij nauwkeurige beschouwing blijkt het toch in zulke gevallen dat men niet van bladeren, stengels en wortels spreken mag.

Ook bij de groote Paddestoelen die men aan rottend hout of op den grond in het bosch vindt en bij de kleine Schimmelplantjes die men slechts met behulp van het microskoop bekijken kan, vindt men geen wortel, stengels en bladeren maar slechts een thallus of loof dat hier uit fijne schimmeldraadjes bestaat, een zoogenaamd mycelium, waaraan op de een of andere wijze sporen gevormd worden die weer tot nieuwe Paddestoelen of Schimmelplantjes kunnen uitgroeien.

De Kieming.

Aan een kiemplantje van een Bruine boon kan men het stengeltje, het kiemworteltje, de kiemblaadjes of zaadlobben en het pluimpje onderscheiden.

Onderzoekt men de boon voordat deze ontkiemd is, liefst na haar vooraf eenige uren in water geweekt te hebben, dan vindt men in het zaad reeds dezelfde deelen die later aan het kiemplantje te zien zijn.

Een zaad is eigenlijk een jong plantje dat nog in elkander gevouwen en door een zaadhuid omhuld is. Het in elkander gevouwen plantje noemt men de kiem of het embryo van het zaad. Behalve de kiem komt er in vele zaden ook nog kiemwit voor.

In het zaad van de Bruine boon, van de Katjang tanah, van de Zonnebloem, van de Zinnia, van de Amandel vinden wij geen kiemwit, de zaadlobben zijn hier nogal dik en vleezig en de kiem neemt de geheele ruimte binnen de zaadhuid in beslag.

Onderzoeken wij daarentegen een zaad van de Djarak dan vinden wij daar een kiem met twee groote, platte, dunne zaadlobben ingesloten in een witte, vettige stof die de kiem omgeeft, maar er niet mee verbonden is. Deze stof noemt men het kiemwit.

De zaadlobben van de Djarak ontplooien zich bij de kieming en worden groen, zij gedragen zich gedurende de eerste jeugd van het kiemplantje als gewone bladeren, al zijn zij dan ook anders gevormd dan de bladeren die later ontstaan. Ook bij de Zonnebloem, de Zinnia, de Roode Bruidstranen en vele andere