is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ander opzicht een groote beteekenis voor het leven van de plant en wel door de verdamping.

Bij afgesneden bladeren of bebladerde takken kan men deze

verdamping gemakkelijk waarnemen, zij verwelken en verdrogen wanneer zij niet met den steel in water zijn gezet.

Wanneer men van een in een bloempot gekweekte Zonnebloem of Maïsplant den pot zorgvuldig met bladtin of imitatieleer omwikkelt, zoodat de wand van den pot en de oppervlakte van den grond geen waterdamp kunnen verliezen, kan men de plant met pot en al op een gevoelige bascule wegen en deze weging van tijd tot tijd herhalen. Het zeer aanzienlijke gewichtsverlies dat men bij een dergelijke proef waarneemt, wordt door de verdamping van de plant veroorzaakt.

Het is gemakke¬

lijk aan te toonen dat de eene plant veel meer verdampt dan de andere. Neemt men een bebladerden tak van een Djatiboom, van de Indische Gouden Regen, van een Mangaboom, van een Karet en van een Kembang sapatoe en hangt men deze naast elkander

Fig. 81. Verdamping van een Zonnebloem.