is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de bladeren in kransen van twee staan, spreekt men ook wel van tegenoverstaande bladeren. Wanneer, bij tegenoverstaande bladeren de op elkander volgende kransen met elkander afwisselen, zoo spreekt men van een kruiswijze bladstelling. De tegenoverstaande bladstelling komt zeer veel in de natuur voor, bij de Tjotjor-bebek en de Mangistan bijv. en zoo ook bij de op Plaat XI, Fig. 1, 3 en 4 en op Plaat XII, Fig. 3, afgebeelde planten. Kransen van drie of vier komen slechts betrekkelijk weinig in de natuur

voor, kransen

van drie a. bij de

Fig. 96. Tegenoverstaande, niet duidelijk kruiswijze bladstelling.

vindt men o.

Oleander, kransen van vier bij de Allamanda. Bij de Strandtjemara (Casuarina) vormen een groot aantal kleine schubvormige blaadjes een krans. De dunne, groene naaldvormige takjes

breken bij deze kransen gemakkelijk af.

Om in de verspreide bladstanden eenig inzicht te bekomen nemen wij een stamstuk van een Papajaboom waaraan de litteekens van de afgevallen bladeren duidelijk te herkennen zijn en winden hier een touwtje omheen, zoodanig dat het touwtje achtereenvolgens over het midden van alle bladlitteekens loopt. Wij zien het dan als een schroeflijn om den stengel loopen en kunnen de bladlitteekens, bij het oudste

Fig. 97. Duidelijk kruiswijze bladstelling.

te beginnen, nummeren, 1, 2, 3 enz.