is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gesneriaceeën.

De Gesneriaceeën vormen een tamelijk groote familie die o. a. met de Bignoniaceeën, Yerbenaceeën en Labiaten verwant is. Het zijn kruiden of heesters, zelden boomen. Talrijke soorten leven epiphytisch. De bloemen zijn gewoonlijk groot, vijftallig, tweeslachtig, min of meer symmetrisch. De bloemkroon is min of meer tweelippig, de vrucht is een doosvrucht of een bes met talrijke, kleine zaden. Er zijn gewoonlijk vier, soms twee meeldraden. Het vruchtbeginsel bestaat uit twee vruchtbladen, het is soms onderstandig, soms bovenstandig, bij Gloxinia onderstandig, bij de andere genoemde geslachten bovenstandig.

Tot deze familie behooren o. a.:

Het geslacht Gloxinia, in Brazilië inheemsche knolplanten met fluweelig behaarde bladeren en zeer groote, fraaie bloemen die als sierplanten, vooral in het gebergte, wel eens in huis worden gekweekt.

Het geslacht Cyrtandra, halfheesters, heesters of lage boomen, met tegenovergestelde bladeren en meestal tamelijk groote bloemen, waarvan zeer talrijke soorten als onderhout in het bosch voorkomen.

Het geslacht Tricho'sporium, waartoe epiphytische kruidachtige of halfheesterachtige planten behooren met tegenovergestelde, meestal dikvleezige bladeren en tamelijk groote bloemen met lange bloemkroonbuis en een lang dun vruchtbeginsel. De vrucht is ook zeer lang en dun. Zeer talrijke Trichosporium-soorten komen in Ned.-Indië voor. Doordat zij geen melksap bevatten kunnen zij, ook wanneer zij niet bloeien, onmiddellijk onderscheiden worden van sommige Asclepiadaceeën en Apocynaceeën, waarmede zij anders wel verwisseld zouden kunnen worden. Over het geslacht Trichosporium is het een en ander medegedeeld in den eersten jaargang van de Tropische Natuur.

De Pedaliaceeën.

Van de Pedaliaceeën, een kleine tropische, met de Bignoniaceeën, Gesneraceeën, Yerbenaceeën, Labiaten enz. verwante familie, waarvan slechts enkele soorten in Ned.-Indië voorkomen, vermelden wij:

Martynia diandra, een min of meer kleverig, wollig behaarde plant met tamelijk groote, in een eindelingschen tros staande bloemen en hoogst eigenaardige, met twee stevige, scherpe, kromme haken voorziene vruchten. Deze plant is uit tropisch Amerika afkomstig, is waarschijnlijk uit 's Lands Plantentuin te Buitenzorg ontsnapt en in de omgeving van Batavia op ruigten en vuilnishoopen niet zeldzaam.

Sesamum indicum, het Sesamzaad of Widjen dat als oliezaad in alle tropische landen wordt gekweekt.