is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Verdamping van de Plant.

In het hoofdstuk over de Beteekenis van het Loofblad voor de Plant (bl. 94) werd reeds het een en ander over de verdamping van de planten medegedeeld. Wij hebben toen gezien hoe men met behulp van een weegschaal bepalen kan, hoeveel water er door de een of andere in een bloempot gekweekte plant of door een afgesneden tak in een bepaalden tijd wordt verdampt. Deze hoeveelheid water, die door de bladeren verdampt wordt, is voor de meeste planten zeer aanzienlijk, dit blijkt vooral wanneer men nagaat hoe groot deze hoeveelheid is voor een bepaalde, met suikerriet, met rijst of met een ander gewas beplante oppervlakte.

Een goed bebladerde suikerrietstengel verdampt in vier en twintig uur een hoeveelheid water van een half tot één Liter en soms nog wel aanmerkelijk meer. Op een H.A. die met suikerriet beplant is, kan men rekenen op 16000 planten, ieder met 4 stengels gemiddeld. Per H.A. zouden dan verdampt worden per dag 32000 a 64000 L. of 32 a 64 kubieke Meter water. Rekent men over den geheelen groeitijd van het riet een gemiddelde verdamping van een halven Liter per stengel per etmaal, dan zou er in twaalf maanden per H.A. suikerrietaanplant verdampt worden 365 X 32 of bijna 12000 kubieke Meter water.

Wij kunnen deze hoeveelheid vergelijken met de hoeveelheid regenwater die er op dezelfde oppervlakte valt. Bij een regenval van 1500 mM. per jaar valt er per H.A. 15 millioen Liter of 15000 kubieke Meter water.

Wanneer wij nu bedenken dat van de overvloedige hoeveelheid water die er in den regentijd valt een groot gedeelte in de rivieren wegloopt, dan kunnen wij ons wel voorstellen dat een suikerrietaanplanting in den drogen tijd dikwijls gebrek aan water hebben kan, als gevolg van de sterke verdamping. De vraagstukken van bevloeiing der landbouwgewassen in tropische streken staan in nauw verband met de verdamping van de plant.

Voor de bevloeiing van met padi beplante sawahs rekent men op Java ongeveer 1,5 L. per seconde per H.A. noodig te hebben, dit wordt per etmaal omstreeks 130 kubieke Meter. Het grootste gedeelte van deze hoeveelheid water wordt ook weer door de bladeren der rijstplanten verdampt.

Een H.A. zwaar bosch verdampt per jaar nog aanmerkelijk