is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter- Loopt van Wordt bediend . , ,, . «PPtiPQ Nummer

, , Ingedeeld in onderstaand secties. d secties>

benaming. tot met:

Ls. Semarang-Lasem. Morse. Semarang-Demak. Ls.

Demak-Koedoes. ~

Koedoes-Pati. 3-

Pati-Djoewana. 4.

Djoewana-Rembang. 5. Rembang-Lasem.

Lt. Lahat-Pageralam. Telefoon.

Ma. Weltevreden-Maos. Morse. Weltevreden-Buitenzorg. Ma. 1.

Buitenzorg-Tjibadak. 2-

Tjibadak-Soekaboemi. 3.

Soekaboemi-Tjiandjoer. 4.

Tjiandjoer-Padalarang. 5.

Padalarang-Bandoeng. 6-

Bandoeng-T asikmalaja. 7-

Tasikmalaja-Tjiamis. • 8-

Tjiamis-Bandjar. 9-

Bandjar-Maos. 10-

Mak. Paloppo-Makalé. Telefoon. Paloppo-Rantepao. Mak- 1.

Rantepao-Makalé.