is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6. Tot den werkkring van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel behooren:

a. de wetenschappelijke onderzoekingen inzake den landbouw, zoomede natuurwetenschappelijke onderzoekingen, niet behoorende tot den werkkring van andere departementen;

b. het onderzoek en de bestrijding van plantenziekten en de uitroeiing van schadelijk gedierte;

c. de landbouwvoorlichtingsdienst;

d. het landbouwonderwijs;

e. de landbouw-, nijverheids-en handelsstatistieken; ƒ de burgerlijke veeartsenijkundige dienst;

g. het veeartsenijkundig onderzoek en onderwijs;

h. de Landsondernemingen van Landbouw;

i. het boschwezen;

j. de visscherij;

k. de nijverheid, met uitzondering van de toepassing van de bepalingen omtrent de oprichting van fabrieken en neringen;

/. de handel, voor zoover hij niet tot den werkkring

van het Departement van Financiën behoort; /n. het ijkwezeti;

n het nijverheids- en ambachtsonderwijs voor inlanders;

o. de industrieele eigendom;

p. de vogelnestklippen, vleermuizengrotten en schildpadeieren.

Artikel 7. Tot den werkkring van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken behooren. a. de oprichting, het herstel en onderhond, alsmede het beheer van Landsgebouwen ten behoeve van: 1°. de burgerlijke diensten, voorzoover deze zorg niet ingevolge bijzondere regelingen aan de betrokken diensten zelve is overgelaten;