is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het waterschap, indien het bestuur in een voltallige vergadering met algemeene stemmen de opheffing wenscht.

Artikel 18.

Dit reglement kan worden aangehaald als Algemeen Waterschapsreglement en treedt in werking op den dag harer afkondiging in de Javasche Courant.