is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal worden geacht by de inspectie bedoeld in artikel 21 dezer voorwaarden. Van een en ander wordt alleen gebruik gemaakt op order van den Scheepsgezagvoerder, die van de door hem voorgenomen maatregelen kennis geeft aan den detachements-commandant, wanneer er troepen aan boord zijn; c. brandbluschmiddelen, bestaande uit: een brandspuit en brandspuitslangen tot ten minste de volle lengte van het schip, eene extincteur of annihilateur en buitenboordskranen, om, zoo noodig, het schip onder water te zetten.

Art. 7, 8 en 9.

Enz.

Art. 10.

Tarief.

Voor het vervoer der gouvernementspassagiers en hun onderhoud

. . Amsterdam . . _ . . „

gedurende de reis worden voor de reis van Rotterdam tot Batavia ot omgekeerd aan de betrokken maatschappij betalingen gedaan volgens onderstaand tarief.

Tarief van de passageprijzen.

Leeftijden van passagiers op den dag

van vertrek van het stoomschip 1ste 2de 3de 4de

van Amsterdam of Rotterdam klasse klasse. klasse. klasse,

dan wel van Batavia.

Passagiers van 12 jaar of ouder f 700.— f 425.— f 300.— f 225.—

Kind van 3 tot 12 jaar . . . „ 350.— „ 212.60 „ 150.— , 112.50

Eén kind beneden de 3 jaar . nihil nihil nihil nihil Twee tot één gezin behoorende kinderen beneden de 3 jaar,

te zamen „ 175.— , 106.25 „ 75.— „ 56.25

Drie tot één gezin behoorende kinderen beneden de 3 jaar,

te zamen 350.- , 212.50 „ 150.- „ 112.50

Voor gouvernementspassagiers der 1® klasse, voor wie uitdrukkelijk passage van uit Nederland naar Sabang is aangevraagd, alsmede