is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

® a> I ^ oi S . S

BETREKKINGEN. | | § g BETREKKINGEN. 1 | § f

| -■ ! 8 .*= .s 5 'g 5 * 1 * a • a '

Raadsheer f uoo f 1400

Procureur-Generaal . .('sjaars) 20000 20000 Landraden.

Advocaat-Generaal 1100 1200 Voorzitter. 6 van ƒ 800 ƒ 900

Griffier 700 800 „ 1 800 800

Eerste substituut-griffier ... 400 500 „ 26 700 700

Eerste deurwaarder 200 200 „ overige 600 600

Tweede „ 150 150 Ondervoorzitter. 3 van . . . 600 600

Eerste Commies i 300 300 Ongegradueerde griffiers . . . 200 300

Tweede „ ) e ')ar e 150 150 id. adjunct-griffier 150 175

Commies by de griffie .... 150 150

Translateurs.

Raden van Justitie. - , . , „

Translateur te Soerakarta. . . 300 350

a. Te Batavia, Semarang en Adjunct-translateur te id . . . 175 225

Soerabaja. Translateur te Djokjakarta . . 200 350

President 1400 1400 . . ,,

Vice-president 1000 1100 en boedelkamers.

Lid 800 900 o. Batavia.

Officier van Justitie 1000 1100 „

Substituut-officier van Justitie . 600 ' 700 10°° 10™

Griffier 600 800 60 600

Eerste substituut-griffier ! ! ! 400 500 f™18™ " ™ 600

Tweede . ... 300 300 ^djunct-secretans 450 450

Commies (Batavia en Soerabaja) 150 300 ^ekhou^er • 500 500

3e Commies. ... 150 150 Adjunct"b0ekh°uder 200 200

le Deurwaarder .....' 100 100 le Commies" ....... 300 300

•2e „ (Batavia). . . 75 5 f *em ™ 220

(Soerabaja en 3e ,dem 150 150

Semarang). . 50 50 b. Semarang en Soerabaja.

3e „ (Batavia). . . 50 50 President 800 800

b. Padang, Makasser en Medan. ... 510 500

Secretaris 500 500

President 1000 1200 Adjunct-secretaris 300 300

k'd ...... 700 700 Boekhouder 400 400

Officier van Justitie 800 1000 Commies-boekhouder .... 200 200

Subsituut-officier van Justitie . j 600 600 2de en 3de Commies als Batavia 200 200

Griffier j 400 500

Substituut-griffier 300 300 e• Padang, Makasser en Medan.

Deurwaarder 50 50 President 600 600

Commies (Medan) 150 300 Lid 400 400