is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor niet op eigen wielen loopende voertuigen, dus op spoorwegwagens geladen voertuigen, worden in verband met de snelheid verschillende vrachtprijzen berekend naar gelang zij in goederenen gemengde of in personentreinen worden vervoerd.

Met het oog op de ruimte worden op Java voertuigen op twee en die op meer wielen verschillend getarifeerd.

De vrachtprijzen worden veelal per stuk berekend, waarvoor een bepaald gedeelte van wagenladingsvracht wordt geheven.

Is bijlading of lading in een gesloten wagen (het laatste geschiedt wel eens door het gedeeltelijk uit elkander nemen van het voertuig) mogelijk, dan worden de vrachtprijzen dikwijls naar het gewicht als ijl- of vrachtgoed berekend en wel, wanneer de voertuigen niet beladen zijn, met vaststelling van een minimum-gewicht of bevrachting als lichte en volumineuse goederen.

Zijn de voertuigen beladen (b.v. verhuisboedels in zgn. tapissières), dan geschiedt de bevrachting veelal volgens de ingeladen goederen.

De tarifeering naar de waarde blijkt gewoonlijk uit het verschil in de bevrachting van reisrijtuigen (équipages) en andere voertuigen J) en bij het vervoer van rollend spoorwegmaterieel uit het verschil in de vrachten van locomotieven (en tenders) en personenrijtuigen en van de laatst bedoelde rijtuigen en andere spoorwegvoertuigen.

Voor het vervoer van locomotieven en tenders, spoorwegrijtuigen en -wagens, op eigen wielen loopend of op speciale „transportwagens" geladen, wordt meestal een bepaalde prijs per ton laadgewicht of per as en per kilometer („astarief ) berekend.

Het vervoer van lijken geschiedt in den regel in afzonderlijke wagens; goederen worden om redenen van piëteit en hygiëne niet bijgeladen.

Dientengevolge wordt het laadgewicht der gebezigde wagens

zeer onvolkomen benut.

Lijken worden op Java meestal vervoerd tegen betaling van de vracht van eene wagenlading der hoogst getarifeerde goederen.

In den regel worden een begeleider en eene pas gevorderd.

0 Op Java wordt voor het vervoer van voertuigen, niet zijnde op eigen wielen loopende spoorwegvoertuigen, enkel met de snelheid en de ruimte rekening gehouden.