is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jaar onder de Karo-Bataks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goot van een voet breed ongeveer, dan heb ie links en rechts van je een stookplaats. Elke stookplaats is voor twee gezinnen bestemd, aan elke zijde woont een gezin- Waar in dit huis dus twee .stookplaatsen zijn, weet men dat er vier gezinnen wonen. Die gezinsplaats is soms ruim, soms heel klein, dat hangt van de grootte van- het huis af en daar leeft, slaapt en werkt het gezin, uitgesloten de groote jongens, die in de djamboer moeten slapen.

Alles is uiterst eenvoudig en daarom gemakkelijk- Als je in het midden van'zuk een gezinsplaats zit, heb je alles bij de hand wat je noodig mocht hebben; je behoeft niet, zoo als bij die cultuurmenschen, van de eene kamer in de andere te loopen als je wat noodig hebt. Grijp je rechts, dan hebt je de bamboewatervaten, daarboven hangen de opgerolde slaapmatjes; grijp je links, dan heb je de kist bij de hand, waarin de kleederen en het geld; boven de stookplaats ligt het keukengerei. Ben je nog te lamlendig cm op te staan als je iets niet grijpen kunt, dan beveel je je zoon of dochter om je dit of dat aan te geven. Kan het eenvoudiger? Kan het aangenamer ? Wat leven ze toch aangenaam!

Maar ik zou vertellen van mijn bezoek bij den pengoeloe, Pa Gori. Wij vonden hem gebeten dicht bij de deur, bezig aan een net te breien. Een klein walmend olielampje verlichtte zijn arbeid. Een strootje hing tusschen zijne lippen. Zijne drie kinderen lagen te slapen, vlak tegen den wand aan. Zijn vrouw, nandé Gori, zat hij de vuurplaats en was bezig varkensvoeder te koken, dat in een petroleumblik stond te pruttelen. Wat een mooi gevormde vrouw, moeder van drie kinderen, nog zoo jeugdig als een jong meisje. Het haardvuur verlichtte het ovale gelaat, goudgeel met een edele lijn langs voorhoofd en neus. Donkere oogen van onder lange wimpers keken mij ernstig aan. Zij zaten met den rug naar elkaar en deze houding bleek mij ook die van hunne harten te zijn. Waarom in deze maatschappij ook al zooveel oneenigheid? Men zou