Wervingsvoorschriften voor het leger hier te lande, de zeemacht en de koloniale troepen, stelselmatig geordend en van aanteekeningen voorzien, ten dienste voornamelijk van de gemeentebesturen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar