Verzameling van bepalingen, voorkomende in de Nederlandsch-Indische wetboeken, staats- en bijbladen, benevens eenige circulaires en aanschrijvingen, betrekking hebbende op het gevangeniswezen, alsmede op het verleenen van "gratie" aan veroordeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar