is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe de gemeente Mepa een kerkklok kreeg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den dag en schier in elke hut vindt men koortslijders in hun sarong gewikkeld bij 'tvuur zitten, of onder dekens weggekropen in dat hoekje, 't welk nog't meest beschutting biedt tegen koude en regen. De gevreesde longontstekingen, de eptabat of epsoerit, (namen, die ook als vervloekingen dienst doen), grijpen menig krachtig individu aan en meerderen leggen 't bij den eersten aanval in 'n paar uur tijds af. Zorg, smart en rouwe nemen in veler woningen intrek. Vaak op uren afstands van 't dorp worden ze dan door de tuingeburen ten grave gedragen, dicht bij de tuinen zelf, en hoort men eerst dagen later in 't dorp van 't sterfgeval, van 't henengaan van dezen of genen uit de Gemeente, zoo plotseling uit 't volle leven weggerukt.

Wanneer 't zoo dagen aaneen regent, 't zonnetje zich volstrekt niet laat zien en 't schijnt als zal 't nooit weer schijnen in helderen glans, dan lijdt soms ook de geest door zware depressie.

Maar die vreeselijke regens zijn toch 'n niet te waardeeren zegen. Dê verschrompelde bladeren, verflenst in de dagen van altijd durenden zonneschijn worden nu geheel en al afgerukt of vallen zwaar door 't water van hun takjes, die moe van 't dragen ze loslaten om zich dan weer spoedig te tooien met jong, frisch groen. O, dat heerlijk opleven, ontluiken van alles, dat als geheel verjongen van de natuur! De atmosfeer is dan zwaar door den nieuwen levensadem van aarde, boomen, struiken en planten, 't Is de profetie van een nieuw groeien en bloeien, zaaien en oogsten.

Wat had 't eens op een nacht weer geweldig geregend! De piasbuien zaten elkander als op de hielen. De vooravond had ook niet veel goeds voorspeld. De lucht was toen tegen zonsondergang reeds zwart als lood en 't was om half zes al zoo donker, dat we de lampen moesten ontsteken. Gelukkig, tegen 'n uur of vijf in den morgen begon de regen ijler te vallen, werd 't kalmer, en toen de zon boven de Oosterkim moest verschijnen, was 't o, wonder, droog, al was de geheele hemel nog zwaar met wolken bezet.

'tWas Zaterdag, de dag van voorbereiding voor de Bijbellezing in den avond en de morgengodsdienstoefening den volgenden Zondag. Zaterdags tegen 't vallen van den avond