is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om een volwassen mensch, van gewone lichaamskracht en 60 kilogram gewicht, te dooden, zijn er ongeveer noodig:

Ethylische alcool 475 gram.

Propylische alcool 200 »

Butylische alcool 150 »

Amylische alcool 96 »

Methyüsche alcool 382 »

Deze laatste alcool komt zelden in de bereiding der sterke dranken voor; hij dient vooral om den alcool, dien men in de nijverheidsgestichten gebruikt en daarom minder accijnsrechten betaalt, (l) voor het gewoon verbruik ongeschikt te maken; men trekt hem uit den ahorn, den berk en andere houtsoorten.

De alcool van granen, meiassen, fruit, wijn, enz., is slechts een mengsel van de vier eerste alcools, waarbij men nog menigvuldige stoffen van minder belang moet voegen, wat de hoeveelheid betreft, maar waarvan eenige zeer gevaarlijk zijn, zelfs bij kleine dosis genomen.

Noemen wij de aldehyde of azijnstof, (2) den azijnether, furfurol of zemelenolie. Er zijn slechts 60 tot 65 gram zure aldehyde noodig om een mensch te dooden. De zemelenolie vindt men bijzonder in graanalcool; 30 tot 40

(ï) Een Koninklijk besluit van 18 Juli 1896 ontlast met 36 frank per hectoliter den alcool van 50 graden tot het vervaardigen van azijn en, met 64 frank, den alcool bestemd tot het maken van vernis, collodion, hoeden, anilineverf en het kwikknalzuurzout voor kardoezen.

(2) Aldehyde is gedesoxydeerde alcool, eene vluchtige zelfstandigheid, door de eerste werking der lucht op de waterstof van den alcool geboren; wij hebben reeds gezegd, dat men Slechts in de laboratoriums watervrijen en zuiveren alcool verkrijgen kan.