is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid is reeds erg genoeg en gewis voldoende om op welgeaarden eenen heilzamen indruk te maken. Vertrouwen mag men in onze uitleggingen, dewijl zij gestaafd worden door ervaren geneesheeren en heelmeesters, wiens stoffelijk belang zeker niet strookt met de waarschuwing: « Aanschouw den dronkaard! Onderzoek zijnen ellendigen toestand! Wacht u van alle drankmisbruik, want het put uwe levenskrachten uit, benevelt uw verstand, bederft uwe

zeden, ledigt uwe beurs en vult de onze! »

*

* *

Vóór dat de alcool de bijzonderste lichaamsdeelen aantast, is hij in aanraking met de tong, hot mondgehemelte en andere organen en overal laat hij de sporen van zijnen doortocht gevoelen.

Mond en Keel

De tong is een zeer gevoelig werktuig. Dank aan zijne beweegbaarheid, werkt dit orgaan, bij het nemen der voedingsstoffen, op de vorming van den spijsklomp, dien het ook in het slokdarmshoofd voorthelpt.

Het slijmvlies, dat de tong bedekt, is de zetel van den smaak; de boven-voorzijde van dit vlies is als eene rasp, ten gevolge der menigvuldige tongtepeltjes.

Het zachte verlengsel van 't slijmvlies van het beenig gehemelte, dat als eene soort van sluier neerhangt (velum palatinum), is ook nog een orgaan, dat tot de waarneming van den smaak medehelpt. Langs de rechter en linker beneden-voorzijde van het velum liggen de amandels of keelklieren, ook nog speekselklieren (tonsilla) geheeten.