is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaarden dat 60 tot 90 op de honderd gevangenen de slachtoffers van het alcoolisme zijn.

Sinds 1877 is de toestand nog verergerd.

"Den 15 November 1895, bij de opening van het assisenhof te Liverpool, jammerde de voorzitter, M. Collins, over het groot getal misdrijven en misdaden, die het Hof moest vonnissen: er waren er 110.

« Droevige zaak! » voegde hij er bij, « wellicht zijn de twee derden der misdrijven rechtstreeks of onrechtstreeks aan den drank toe te schrijven. »

Trouwens, Liverpool heeft slechts 1,766 jeneverhuizen en 319 bierhuizen, voor eene bevolking van 600,000 inwoners, dus 1 drankhuis voor 300 inwoners.

In België is eene herberg voor 30 inwoners, dus zijn er hier 10 maal meer drankhuizen dan in Liverpool.

Hier zij nog aangemerkt, dat er in de officieele statistieken slechts spraak is en kan zijn van welgekende, met zekerheid vastgestelde misdrijven; doch hoevele jeneverwandaden ontsnappen niet aan het menschelijk oog en gerecht? Hoeveel zedelijke misgrijpen worden door menschelijke sluwheid of uit medelijden voor vrouw, kinderen of naastbestaanden der plichtigen niet met den sluier der vergetelheid bedekt ?

Wie zal ons de menigvuldige, meestal nachtelijke huisdrama's melden, waarin de jenever de hoofdrol Speelt? Wie zal mij het geheim van zooveel moorden en vooral zelfmoorden ontsluieren, die thans aan het toeval, aan een ongeluk toegeschreven worden? Wie noemt mij de lange reeks der huismoeders, die 'als ware heldinnen en