is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is daags na hare afkondiging uitgevoerd geworden; zij brengt het accijnsrecht van 64 centiemen tot 1 fr. per liter, hetgeen eene verhooging daarstelt van 36 centiemen per liter alcool van 50 graden; de invoerrechten van vreemde alcoolbevattende vloeistoffen zijn gemiddeld met 1 fr. per liter vermeerderd. (1)

Dewijl wij over de landbouwstokerijen gesproken hebben, zal het gepast schijnen een kort overzicht te maken van de jeneverstokerijen in 't algemeen, want de geschiedenis dezer nijverheid staat in het nauwste verband met die van het misbruik der sterke dranken.

Door de inning der accijnsrechten op den inhoud der kuipen en door den vooruitgang der wetenschap, heeft de stokerij nijverheid eene merkelijke uitbreiding verkregen.

Neffens de kleine stokerijen, landbouwstokerijen en andere, kwamen een aantal groote nijverheidsstokerijen tot stand, die vooral voor den uitvoer werkten. De accijnsrechten stegen, maar nu zwoegden nijverheid en wetenschap om door verbeterde werktuigen en het gebruiken van rijkere grondstoffen meer alcool uit hetzelfde getal kilogram grondstoffen te trekken; verkreeg men over 30 jaar slechts een twaalftal liter jenever van 50 graden uit éénen hectoliter inlandsch graan, dan haalt men nu in wel ingerichte stokerijen 25 of 27 liter uit éénen hectoliter Turksch koren en Egyptische tarwe.

De wet van 16 December 1884 liet toe elk jaar de vermoedelijke opbrengst alcool uit honderd kilogram grondstof te bepalen, zoodat natuurlijk de rechten aanhoudend

(1) In Zweden beloopen de rechten 340 fr. den hectoliter; Duitschland, 300 fr. Engeland, 400 fr.