is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

En zonden we om banier

Ooit loochnen of besmeuren?

O neen, dit zweren wij,

Neen. nooit zal zolb gebenren!

Weg. alcooL weg van hier!

Die kreet klink" hei&i" en rer.

Hoog "t vaandel Tan de Hoop!

Hoog onze groene Ster! :

In Tersoheidene scholen dragen de jeugdige leden noc eene gering- oontr/mie waarvan d of '.rengst '.esfóei wordt lot aboBMnta op ™M*ih n a het aanschaffen tui propaganda-vlugschriften; deze tijdschriften of :?ochnrfs m>:<gen de leerlingta naar hcis nemen. zc»>i:-.: zij ook gelezen worcen door ie leien Tan hennen familiekring of door geboren. Het klein- maatschappelijk fonls dient levens ter bekostiging Tan hooger beschreven nnnr mingsfeesien.

De besehermende leden Terbinden zich tot niets; zij siecnen he: genootseiap door eear jaarüjïsete geldelijke bijdrage.

ïlinisterieele omzendbrieven en ook ambtelijke berichten Tan gocvem- :rs der provin ;-:ên. o. a. Tan Brsant en Limburg, l*Hw de "*1 il« In dim ■ aangezet om de inriiMng van sehndbanden door jaarlijksehe toelagen te fcegnnsrigeii.

X Kc fd€SClietf_ "nuTTtü! 5Q. ÏS 6^ a u-rvit^TtrifT TrawiJj' V -j^njürr

ie P^s: - isaceauHi JÖT fusc.