is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE HOOFDSTUK. Vrede inet Italië.

In de bulletins, welke Bonaparte in zijn hoofdkwartier te Roverbello, op den 28n en 29n Nivose van het 5e jaar (1797) deed opstellen, vindt men de volgende bijzonderheden betreffende de laatst bedoelde nieuwe overwinningen.

„Den 24n sloeg de vijand onverwachts eene brug bij Anghiari, een uur van - Porto Legnano, en liet zijne voorhoede er over gaan. Te gelijker tijd meldde mij generaal Joubert, dat eene zeer aanzienlijke kolonne door Montagna marcheerde, en zijne voorhoede bij Corona dreigde om te trekken. Uit onderscheidene gegevens herkende ik het eigenlijke plan van den vijand, en twijfelde niet in het minste dat deze voornemens was, met zijne hoofdmacht, mijne linie van Rivoli aan te vallen, en van daar Mantua te bereiken. Ik liet in den nacht het grootste gedeelte der divisie van Massena opbreken, en vervoegde mij in persoon naar Rivoli, waar ik twee uren na middernacht aankwam."

„Ik liet den generaal Joubert dadelijk de belangrijke stelling van San-Marco bezetten, deed de hoogte van Rivoli met vuurmonden wapenen, en beschikte alles, om, bij het aanbreken van den dag, met nadruk aanvallenderwijzie