is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverwijld vonniis te vellen; naar aanleiding van de punten van beschuldiging, vervat in een bijgevoegd besluit van het gouvernement.

Dit besluit van de consuls luidde:

„Vrijheid—Gelijkheid".

Het gouvernement der Republiek besluit als voigt.

„Artikel I. De Voormalige hertog van Enghien, verdacht van het dragen van de wapenen tegen de Republiek, van ook nu nog in Engelsche soldij te staan, van deel uit te maken van de komplotten door deze mogendheid gesmeed tegen de binnen- en buitenlandsche veiligheid der Republiek, zal worden gebracht voor een krijgsraad, saamgesteld uit zeven leden, te benoemen door den generaal-gouverneur van Parijs en zitting nemende te Vincennes.

„Artikel II. De Grootrechter, de minister van Oorlog en de Generaal-Gouverneur van Parijs, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

De Eerste Consul, Bonaparte.

Voor dezen krijgsraad erkende Enghien ruiterlijk dat hij tegen de Republiek de wapenen had gedragen; dat hij van Engeland maandelijks geld ontving en dat hij gereed stond weder de wapenen op te nemen, om in den nieuwen oorlog tusschen Engeland en Frankrijk wederom te dienen; maar hij ontkende, dat hij in Engeland was geweest, dat hij Pichegru had gekend, en dat hij Dumouriez had gesproken. Uitdrukkelijk verzocht hij ten slotte, om een onderhoud met den Eersten Consul, terwijl zijn naam, zijn rang, zijn denkwijze en de vreeselpheid van zrjn tegenwoordigen toestand hem deden hopen, dat deze hem dit onderhoud niet zou weigeren.

Twee uren duurde de nachtelijke beraadslaging. Toen werd