is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

De Keizer krijgt een standbeeld. — De donder van den oorlog dreigt weer van de Engelselie kust.

Vijf en twintig dagen na de kroning, opende de Keizer de zitting van het wetgevend lichaam. „Wij allen," sprak hij onder meer, „vorsten, overheden, krijgslieden, burgers, hebben op onze loopbaan slechts één doel: het belang van het vaderland.

„De zwakheid van de hoogste staatsmacht is de verschrikkelijkste ramp voor de volken. Als krijgsman of als Consul heb ik altijd slechts één doel gehad, en als Keizer zal ik ook geen ander kennen: de algemeene welvaart van Frankrijk.

„Mijn Minister van Binnenlandsche zaken zal ulieden de gesteldheid van het Rijk blootleggen."

De heer de Champagny vervulde deze laatste schitterende en lichte taak. Hij schilderde de rust, grootheid en welvaart van Frankrijk, na zoovele groote stormen; en als zichtbare teekens van dien gunstigen toestand, de geestelijken der verschillende godsdienstige gezindheden, in eene gemeenschappelijke bewondering van Napoleon vereenigd; de nieuwe wetgeving overal als een weldaad begroet; de rechtsscholen op het punt van geopend te worden; de polytechnische school, de tuighuizen, havens en werkplaatsen van nuttige