is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche leger op het punt van zijn ondergang was. Men verbeeldde zich wat de Keizer moest dulden, wanneer men hoort dat aan het einde van het gesprek, de officier hem voorsloeg België af te staan, en de ijzeren kroon op het hoofd der onverzoenlijkste vijanden van Frankrijk te plaatsen."

„Al deze stappen bereikten hun doel. De jonge lieden, die de Russische zaken besturen, gaven zich aan hun ingeschapene laatdunkendheid over. Men dacht niet meer enkel het Fransche leger te slaan, maar het gevangen te nemen, want het had slechts door de lafhartigheid der Oostenrijkers zoo veel kunnen verrichten. Men verzekert dat oude Oostenrijksche generaals, die veldtochten tegen den Keizei bijgewoond hadden, den gehouden raad onder het oog brachten, dat men niet met zulk zelfsvertrouwen tegen een leger moést oprukken, dat zoo vele oude soldaten eft officieren van de hoogste verdienste telde. Zij verklaarden, dat zij gezien hadden hoe de Keizer met een handvol menschen in de moeielijkste omstandigheden, door snelle en onvoorziene krijgsverrichtingen, de overwinning herkreeg, en de talrijkste legers vernietigde; dat men echter hier nog geen voordeel had behaald, en daartegen alle gevechten deiachterhoede van het eerste Russische leger ten voordeele van het Fransche waren uitgevallen. Doch deze verwaande jeugd stelde hier tegenover de dapperheid van tachtig duizend Russen de geestdrift, waarmede de tegenwoordigheid van hun Keizer hen bezielde, het keurkorps van de Keizerlijke Russische garde, en hetgeen zij waarschijnlijk niet durfden zeggen, hun talent; terwijl zij zeer verwondeid waren dat de Oostenrijkers het vermogen daarvan durfden miskennen."

„Den lOn Frimaire zag de Keizer van de hoogten van zijn bivouac met onuitsprekelijke vreugde, hoe het Rtefeische leger, op twee kanonschoten ver van zijn voorposten, eèn