is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Keizer Napoleon legen Pius VII Keu vorst <lie reu I'suis Inat arreste* ren en wegvoeren door zijn ondergeschikten.

De koningen op het vaste land van Europa hadden uveral aan de macht van Napoleons wapenen toegegeven. De trots der vorstelijke stamhuizen was algemeen overwonnen; en verootmoedigde zich voor den plebeïs:hen roem van den keizerlqken troon, of zocht een wijkplaats aan gene zijde der zee, om er zijn smaad te verbergen. Het Huis van Braganza was naar Brazilië, en dat van Napels naar Sicilië gevlucht, terwijl de Spaansche Bourbons t? Bayonne waren gekomen om de bescherming van Napoleon at te smeeken en hem hun kroon aan te bieden. De Huizrn van Lotharingen en Brandenburg, nog kort geleden zoo hoogmoedig, waren verplicht bij hun overwinnaar om den titel van bondgenooten te verzoeken enz. enz.

Te midden dezer algemeene onderwerping bestond nochtans een zichtbare gaping. In een hoek van Europa, diep in Italië, waagde de zwakste en zachtmoedigste van alle politieke Souvereinen alleen den gebieder te weerstaan en vreesde niet, door berisping en zelfs bedreigingen, de eenstemmige vleierij te storen, welke over het vaste land weergalmde. Deze merkwaardige Vorst was de Paus, dezelfde, die het Quirinaal verlaten had'om Napoleon te Parijs te kronen.