is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Souverein is geweest, de Hertog van Reichstadt wettige troonsopvolger was. De overwonnen opstand in het jaar 1839 scheen echter een zoo volkomen onderdrukking der Republikeinsche partij te zijn, dat wel niet het huiverige Ministerie Mo lé maar het daarop, den lsten Maart 1840, krachtige Ministerie Thiers onderhandelingen aanknoopte met het Britsche kabinet en uit de snelheid, waarmede het in de afhaling van Napoleons gebeente bewilligde, bleek de ongegrondheid der in Frankrijk verspreide meening, dat Engeland de stoffelijke overblijfsels van den Keizer niet zou uitleveren.

Tot afhaling daarvan werd het fregat la Belle Poule, onder bevel van Prins de Joinville en de korvet la Favorite', onder bevel van kapitein Guyot, bestemd. Beide schepen lagen in^de haven van Toulon.

Het aantal personen, die het Ministerie met verzoeken bestormden om mede te mogen reizen, was zeer groot. Niemand werd het intusschen toegestaan dan aan die getrouwe dienaren, welke met Napoleon de gevangenschap op St. Helena vrijwillig gedeeld hadden. Deze waren generaal Bertrand, generaal Gourgaud, Baron Las Cases, zoon van den door ongesteldheid teruggehouden graaf Las Cases, de eerste kamerdienaar des Keizers, Marchand en eindelijk zijn bedienden St. Denis, Noverraz en Archambault.

Nadat de Prins de Joinville, door wiens ongesteldheid de reis eerst uitgesteld was, volledig hersteld was, hadden zich allen ingescheept en weldra hadden ia Belle Poule en la t avorite het anker gelicht en zetten beide schepen koers naar St. Helena.

Voor de reizigers verliepen de dagen eentonig, doch de bemanning oefende zich dagelijks. Den 25sten werd de kist van ebbenhout, welke een tweede van lood bevatte, waarin het lijk van Napoleon zou gelegd worden, op dek gebracht en men oefende zich gedurig in het openen en behandelen.