is toegevoegd aan uw favorieten.

God redde Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbond der genade, welke de God des verbonds schenkt aan arme zondaars en^zondaressen, om 't even, of zij in een paleis wonen of in een krot." Slechts een tiental

H. M. KONINGIN EMMA.

jaren mocht het kleine prinsesje zich in haar vader verheugen. Willem III toch overleed, gelijk wij zeiden, den 23 Nov. 1890 en werd te Delft begraven. En de grijze hofprediker Van Koetsveld mocht met recht bij de ge-