is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 11. Hoe beroemd werd hij? — 12. Welke plaatsen nam hij? — 13. Waardoor eischte de inneming van den Bosch groote inspanning? — 14. Wat geschiedde om de stad te ontzetten? — 15. Hoe kwam er uitredding? — 16. Waardoor kregen wij een bondgenoot in Frankrijk? — 17. Met welke plannen? —- 18. Hoe geschiedde er niets? — 19. Hoe spande Spanje zijne krachten nog eens geweldig in? — 20 Wat deed M. H. Tromp? — 21. Wat geschiedde in vier weken? — 22. Wat verbood de Engelsche koning? — 23. Hoe handelde, onze admiraal? — 24. Waardoor was dit het laatste krijgsbedrijf van beteekenis? -— 25. Wat gebeurde in 1647 en 1648? — 26. Wat erkende de Spaansche koning?

— 27. Wat behielden wij? ■—• Waarom kregen die streken den naam van Generaliteitslanden ? ■—■ 29. Hoe werden die streken bestuurd? —- 30. Wat werd ook bij den vrede bepaald? — 31. Waartoe en hoe werd de Schelde door ons. gesloten ?

S 23.

1. Welk tijdperk begon nu voor de Republiek? — 2. Hoe waren de tijden veranderd? — 3. Waardoor konden wij dit hooge standpunt innemen? — 4. Hoe stond het met handel en scheepvaart? — 5. Waaruit bleek de welvaart? — 6. Hoe muntten wij ook in andere takken van bedrijf uit? —- 7. Hoe werd een deel van het gewonnen geld gebezigd? ■— 8. Hoe maakte dit een groot verschil met de Zuidelijke Nederlanden? — 9. Waarop legden de Nederlanders zich toe? — 10. Noem een paar uitvindingen. — 11. Welke kunstwerken kwamen tot stand? — 12. Waar vond men hoogescholen? — 13. Wie beoefenden de dichtkunst? — 14 Wie waren onze meest beroemde schilders? — 15. Welke godsdienst stond het hoogst aangeschreven? — 16. Aan wie