is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1492. Maximiliaan bedwingt de Hoekschen,

1494. Philips de Schoone aanvaardt de regeering.

1500. Karei V te Gent geboren.

1506. Philips de Schoone sterft. Maximiliaan regent.

1515. Karei V aanvaardt de regeering over deze gewesten.

1516. Karei V wordt koning van Spanje.

1517. Kerkhervorming. Luther, Zwingli, Calvijn.

1519. Karei V wordt keizer van Duitschland.

1536. Desiderius Erasmus sterft.

1540. Gent door Karei getuchtigd.

1543. Alle Nederlandsche gewesten aan Karei; Gelderland

in dit jaar verkregen. Verdrag van Venloo.

1555. Karei V doet afstand van de regeering ten behoeve

van zijnen zoon Philips.

1558. Karei V sterft.

1559. Philips vertrekt naar Spanje. Margaretha wordt landvoogdes. Philips besluit tot het oprichten van 18 bisdommen.

1564. Granvelle teruggeroepen.

1565. Het Compromis (verbond der edelen) komt tot stand.

1566. Beeldenstorm.

1567. Margaretha vertrekt. Al va wordt landvoogd. De Raad van Beroerte (bloedraad) opgericht.

1568. De tachtigjarige oorlog begint. Egmond en Hoorne onthoofd. Slagen bij Heiligerlee en Jemmingen. Adolf sneuvelt.

1569. Alva eischt den tienden, twintigsten en honderdsten penning.

1570. Herman de Ruiter verrast Loevestein.

1572. Den Briel ingenomen. Zutphen en Naarden uitgemoord.